ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม หน้าแรก ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม ผลิตภัณฑ์ ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม เกี่ยวกับบริษัท ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม ติดต่อบริษัท ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม

เกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพตาปูและลวดจำกัด

บริษัทกรุงเทพตาปูและลวดจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 บริษัทตั้งอยู่ที่ 606 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานครโดยที่ผ่านมา บริษัทกรุงเทพตาปูและลวดจำกัดเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ลวดชุบสังกะสีรายใหญ่ของประเทศไทย

ปัจจุบันเราผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดภายใต้ตราสามศร โดยมีผลิตภัณฑ์หลักดังนี้ ลวดเหล็ก ลวดชุบสังกะสี และลวดหนาม

เริ่มแรกดำเนินธุรกิจการผลิตตะปู (หรือตาปูในสมัยนั้น) และลวดชุบสังกะสี ต่อมาภายหลังได้ยกเลิกสายการผลิตตะปู และมุ่งเน้นมาที่สายการผลิต ลวดชุบสังกะสี ลวดเหล็ก และลวดหนามโดยดำเนินการผลิตตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับ การยอมรับทั่วโลก

40 ปี ที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทกรุงเทพตาปูและลวดจำกัด ได้มุ่งเน้นและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทดลองและวางแผนงานพัฒนารวมไปถึงการนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตจนมี ความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

บริษัทกรุงเทพตาปูและลวดจำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึง การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานในปี พ.ศ.2549 นอกจากนั้นเรายังให้ ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตเดิมให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัทกรุงเทพตาปูและลวดจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม
บริษัทกรุงเทพตาปูและลวดจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ลวด ,ลวดคาร์บอนต่ำ ,ลวดชุบ ,ลวดเหล็ก ,ลวดชุบสังกะสี ,ลวดหนาม

หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อบริษัท | แผนผังเวบไซต์
Copyright © BNWThailand.com
บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด 606 ถนน พระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-0270-2 โทรสาร 0-2294-5030
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ลวดเหล็ก ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดดัดตรง ลวดดัด และลวดขึ้นรูป